<< Yıkım Hizmetleri  >>

                   
   

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de kentsel dönüşüp projeleri son dönemlerde yoğun bir şekilde gündeme gelen şehir düzenleme projeleri arasında yer almaktadır. Büyük şehirlerdeki yapılaşmanın daha çevreci ve daha düzenli bir görünüm ile yeniden oluşturulmasını sağlayan bunun yanı sıra depreme dayanıklı binaların yapımı için boş arazi meydana getiren kentsel dönüşüm projeleri, beraberinde bina yakım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artmasını da getirmiştir.

Betonarme binaların yıkımı, çelik konstrüksiyon binaların yıkımı ve prefabrik binaların yıkımı hafriyat sektörünün ilgilenmekte olduğu bina yıkım işlemleri arasında yer almaktadır. Bina yıkımı son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Can ve mal kayıplarının önlenmesi için son kontroller dikkatli bir şekilde yapılmalı ve bina yıkımı yapan firmaların risk sigortası gibi uygulamalarının bulunup bulunmadığı mutlaka bilinmelidir.