<< Hafriyat Hizmetleri  >>

                   
   

Harfiyat, belli bir toprak alanın şekillendirilmesi için çeşitli gelişmiş araçlar ile gerçekleştirilen kazma ve taşıma gibi işlemlerinin bütünü olarak tanımlanabilir.

Hafriyat ihtiyacı özellikle geniş toprak alanların belli bir bina yada daha farklı özel amaçlı yapı projeleri için uygun zemininin sağlanması için gerçekleştirilmektedir.

Belli bir toprak alan üzerinde yada derinliğine bağlı olarak, gerçekleştirilecek olan proje doğrultusunda hafriyat işleminde aşağıdaki yöntemlerin bir yada bir kaçı gerçekleştirilmektedir.

Toprağın belli bir derinliğe kadar kazılması, Kazılmış olan toprağın belli bir alana taşınması, Belli bir alan sınırlarını kapsayan bir kanalın açılması
Gereksiz molozların, çöplerin vb. işe yaramayan birikintilerin kaldırılması gibi tüm işlemler hafriyat hizmetinin alanına girmektedir.